Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby pobrać dane o egzaminach wybranych w e-deklaracji należy:

  1. W menu głównym wybrać pozycję Zdający 1, a następnie Zgłaszanie zdających w oddziałach 2.

     2. Wybrać oddział, do którego uczęszcza dany zdający, a następnie kliknąć w jego oznaczenie 3.

     3. Kliknąć przycisk Pobierz listę e-deklaracji 4.

    4. Przeglądarka pobierze gotowy plik z danymi wszystkich zdających przypisanych do tego oddziału ze złożonymi i nieprzyjętymi e-deklaracjami.

    W zależności od indywidualnych ustawień zapisze plik na dysku komputera lub pozostawi użytkownikowi decyzję dotyczącą dalszego postępowania z plikiem.

    Należy pamiętać, że w pobranym pliku znajdują się niezaszyfrowane dane osobowe oraz dane wrażliwe dotyczące uczniów.

    Od chwili pobrania danych, użytkownik osobiście odpowiada za przechowywanie, ochronę i przetwarzanie tych danych, zgodnie z RODO i przepisami krajowymi.
  • No labels