Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPIS PROBLEMU

Podczas próby zrobienia wydruków w systemie SIOEO, system nie generuje pliku PDF z wydrukiem. Ikona „Drukarka”  przez chwilę się ładuje, ale nic więcej się nie dzieje.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Należy:

  1. W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox - sprawdzić czy wykorzystywana przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek, o czym informuje komunikat w górnej części ekranu (ryc. 1) 1

  2. Kliknąć przycisk „Opcje”, a następnie wybrać opcje „Pozwól (nazwa strony) otwierać wyskakujące okna” (ryc. 2) 2

  3. W przypadku przeglądarki Google Chrome, kliknąć na ikonę komunikatu znajdującą się po prawej stronie w pasku adresu strony, a następnie wybrać opcję „Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka i przekierowania z (nazwa strony) 3 (ryc. 2).


  4. W przypadku stosowania programu Add Block, należy kliknąć ikonkę Ad Block’a4, a następnie w wyświetlonym okienku wybrać odpowiednią opcję, wyłączając Ad Block’a dla danej strony 5 (rys. 3).