Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pojawi się potwierdzenie złożenia elektronicznego wniosku. Wniosek należy wydrukować klikając przycisk Drukuj lub pobrać klikając przycisk Pobierz 2.

Następnie powinien on zostać podpisany przez dyrektora szkoły i odesłany tradycyjną pocztą wraz z załącznikami do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.