Pojawi się potwierdzenie złożenia elektronicznego wniosku. Wniosek należy wydrukować klikając przycisk Drukuj lub pobrać klikając przycisk Pobierz 2.

Następnie powinien on zostać podpisany przez dyrektora szkoły i odesłany tradycyjną pocztą wraz z załącznikami do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.