Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Zalogować się do SIO.
  2. Wybrać zakładkę Uczniowie 1.

  3.  Sprawdzić czy obok wszystkich zdających ikonka 2 zgłoszenia zdającego do egzaminu jest w kolorze niebieskim , jeśli ikonka jest szara  należy zgłosić zdających do egzaminu.

     


    Instrukcja jak zgłosić zdającego lub zdających do egzaminu w systemie SIO znajduje się w instrukcjach na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje-merytoryczne