Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed

Image Removed

Uwaga! W razie trudności z kontaktem z OKE prosimy o upewnienie się czy podane powyżej dane kontaktowe nie uległy zmianie.Image Added 

Aby zaktualizować dane zdających należy:

  1. Wybrać z menu głównego pozycję Zdający 1, a następnie Dane zdających 2.

Image Added

      2. Na liście zdających odszukać właściwego zdającego (do wyszukania służy filtr boczny) 3.

      3. Kliknąć na ikonkę Image Added 4 po prawej stronie w danym wierszu zdającego.

Image Added

    Pojawia się formularz Edytuj dane osobowe.

    4. Poprawić lub uzupełnić dane zdającego (z wyjątkiem Daty urodzenia i płci) i zatwierdzić przyciskiem Zapisz 5

Image Added

    Po zatwierdzeniu zmian, na dole listy zdających pojawi się komunikat: Edycja została zakończona 6.


Image Added