Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Wybrać z menu głównego pozycję Podmiot 1, a następnie Sale 2.

 Image Removed

...

 1. Image Added
 2. Kliknąć przycisk Dodaj salę 3

...

 1. .

...

 1. Image Added

...

 1. Na wyświetlonej karcie, wypełnić pole Wpisz numer sali.

...

         Może  Może to być unikalny numer lub nazwa, np. sala gimnastyczna lub aula, długość nazwy nie może . Długość nazwy nie może przekroczyć 50 znaków.

      4. Poprawnie wprowadzony numer sali zatwierdzić przyciskiem Dodaj salę 4.


       Image Added


   5.     W przypadku wprowadzenia numeru sali, który już istnieje, pojawi się komunikat: Sala o podanym numerze istnieje już w wybranej placówcewybranym podmiocie.

 Image RemovedImage Added

          6. Po dodaniu sali pojawi się komunikat: Sala została pomyślnie dodana.

      5.  7. Nowo dodana sala 5. 

Image Added


Jak edytować już wprowadzoną salę?

 1. Aby edytować numer sali należy

...

 1. wybrać daną salę, klikając w jej oznaczenie 6, a następnie kliknąć   przycisk Zmień numer

...

 1. sali 7. Pojawi się karta z poleceniem Edytuj nazwę sali. Nowy numer należy zatwierdzić przyciskiem

...

 1. Zmień 8.

...

 1. Aby usunąć salę należy kliknąć przycisk Usuń salę

...

 1. 9
  Image Added
  Image Added