Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Należy:

  1. w W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox - sprawdzić czy wykorzystywana przeglądarka nie blokuje wyskakujących okienek, o czym informuje komunikat w górnej części ekranu (ryc. 1) 1

  2. kliknąć Kliknąć przycisk „Opcje”, a następnie wybrać opcje „Pozwól (nazwa strony) otwierać wyskakujące okna” (ryc. 2) 2

  3. w W przypadku przeglądarki Google Chrome, kliknąć na ikonę komunikatu znajdującą się po prawej stronie w pasku adresu strony, a następnie wybrać opcję „Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka i przekierowania z (nazwa strony) 3 (ryc. 2).


  4. w W przypadku stosowania programu Add Block, należy kliknąć ikonkę Ad Block’a4, a następnie w wyświetlonym okienku wybrać odpowiednią opcję, wyłączając Ad Block’a dla danej stronystrony 5 (rys. 3).