Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby sprawdzić czy zdający są zgłoszeni w systemie SIO do egzaminu należy:

  1. Zalogować się do SIO.
  2. Wybrać zakładkę Uczniowie 1.

  3.  Sprawdzić czy obok wszystkich zdających ikonka 2 zgłoszenia zdającego do egzaminu jest w kolorze niebieskim , jeśli ikonka jest szara  należy zgłosić zdających do egzaminu.


    Instrukcja jak zgłosić zdającego lub zdających do egzaminu w systemie SIO znajduje się w instrukcjach na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje-merytoryczne