Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Aby zaktualizować dane zdających należy:

  1. Wybrać z menu głównego pozycję Zdający 1, a następnie Dane zdających 2.

      2. Na liście zdających odszukać właściwego zdającego (do wyszukania służy filtr boczny) 3.

      3. Kliknąć na ikonkę  4 po prawej stronie w danym wierszu zdającego.

    Pojawia się formularz Edytuj dane osobowe.

    4. Poprawić lub uzupełnić dane zdającego (z wyjątkiem Daty urodzenia i płci) i zatwierdzić przyciskiem Zapisz 5

    Po zatwierdzeniu zmian, na dole listy zdających pojawi się komunikat: Edycja została zakończona 6.