Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby złożyć e-deklarację w systemie ZIU należy:

      1. Wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login oraz hasło w odpowiednie pola 1 i kliknąć przycisk Dalej 2 lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną 3.

   2. Aby otrzymać login i hasło od dyrektora szkoły, należy złożyć wniosek 5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego. 

   3. W przypadku problemów z dostępem, upewnić się czy połączenie z Internetem działa poprawnie, a następnie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, skorzystać z opcji odzyskiwania hasła (przycisk Nie pamiętam hasła) 4.

   4. Po zalogowaniu, należy zweryfikować lub uzupełnić adres e-mail 5.

 

    5. Po wybraniu zakładki Deklaracja 6 , kliknąć Złóż e-deklarację 7.

   

  • No labels