Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Aby edytować numer sali należy wybrać daną salę, klikając w jej oznaczenie 6, a następnie kliknąć   przycisk Zmień numer sali 7. Pojawi się karta z poleceniem Edytuj nazwę sali. Nowy numer należy zatwierdzić przyciskiem Zmień 8.
  2. Aby usunąć salę należy kliknąć przycisk Usuń salę 9