Page tree
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu KESZ.pdf 2,14 MB Szymon Owczarkiewicz May 16, 2023 12:01
  • No labels
 
PDF File Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO - egzamin maturalny.pdf 15,85 MB Szymon Owczarkiewicz May 08, 2023 10:03
  • No labels
 
PDF File Opis systemu SIOEO_OKE_EM.pdf 26,52 MB Szymon Owczarkiewicz Sep 20, 2022 12:17
  • No labels
 
PDF File Opis systemu SIOEO_OKE_E8.pdf 16,49 MB Szymon Owczarkiewicz Sep 20, 2022 12:16
  • No labels
 
PDF File Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO - egzamin ósmoklasisty.pdf 7,79 MB Szymon Owczarkiewicz Sep 13, 2022 09:26
  • No labels
 
PDF File Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO.pdf 2,18 MB Szymon Owczarkiewicz Sep 09, 2022 14:52
  • No labels
 
PDF File Instrukcja importu danych osobowych z SIO do SIOEO.pdf 904 kB Szymon Owczarkiewicz Sep 09, 2022 14:49
  • No labels
 
PDF File Schemat - przyjmowanie e-deklaracji.pdf 164 kB Szymon Owczarkiewicz Sep 24, 2021 08:04
  • No labels
 
Download All